Wykonujemy:
  • Instalacje technologiczne i energetyczne ze stali czarnych, nierdzewnych, aluminiowych
  • Montaże maszyn i urządzeń
  • Instalacje sanitarne w pełnym zakresie i w najnowszych technologiach (wewnętrzne i zewnętrzne)
  • Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne z blach ocynkowanych i kwasoodpornych, a także z winiduru
  • Kotłownie parowe i wodne
  • Instalacje odpylające i kominy
  • Stacje uzdatniania wody
  • Sieci cieplne z rur preizolowanych
  • Izolacje ciepłochronne, zimnochronne i dźwiękochłonne
  • Prefabrykaty warsztatowe (konstrukcje, zbiorniki, kolana gięte i segmentowe)

Przedsiębiorstwo Instalacyjne "TINSPOL" pragnie wyjść naprzeciw wszystkim problemom z branży instalacyjnej nurtującym Państwa, deklarując jednocześnie fachowość, terminowość i konkurencyjność cenową wykonywanych usług.